Vragen

De Warmste Week 2022

Wat is de Warmste Week?

De Warmste Week is de solidariteitsactie van VRT, die jaarlijks wordt georganiseerd in de week voor kerst, van 19 tem 24 december. 

Wat is het thema van De Warmste Week?

Dit jaar is het thema kansarmoede.

Kan ik opnieuw geld inzamelen en acties organiseren voor De Warmste Week?

Dat kan, maar niet langer voor een goed doel dat je zelf kiest. Wel voor het DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema. 


Al het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, gaat naar het DWW Fonds en zal volledig worden gebruikt om concrete projecten mogelijk te maken binnen het centraal thema.


De Koning Boudewijnstichting, als vaste partner van De Warmste Week, zal een onafhankelijke jury samenstellen die de projecten zal kiezen die gesteund worden.

 

Ontvang ik een fiscaal attest in het kader van De Warmste Week?

Overschrijving, stortingen en donaties in het kader van De Warmste Week geven geen recht op een fiscaal attest.

Wat is kansarmoede?

Het Agentschap Opgroeien formuleert het zo: 

Kansarmoede is meer dan inkomensarmoede. Het is een multi-dimensioneel concept waarbij we de situatie beschouwen op meerdere levensdomeinen. We definiëren kansarmoede dan ook als een duurzame toestand waarbij mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals onderwijs, arbeid en huisvesting. 

'1 op 8 Vlamingen wordt in kansarmoede geboren.' Waarvoor staat dit cijfer?

Die cijfers komen van het Agentschap Opgroeien. De kansarmoede-index wordt berekend op basis van beoordelingen door medewerkers van Kind en Gezin in gezinnen met een boreling. Concreet gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin na of er signalen zijn van kansarmoede op 6 domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. Per levensdomein werd een ondergrens bepaald. Elk criterium wordt afzonderlijk beoordeeld. Wanneer de leefomstandigheden van een gezin bij 3 of meer van die 6 criteria zich op of onder de ondergrens bevinden, dan spreken we over kansarmoede in het gezin.