Vragen

De Warmste Week 2022

Wat is de Warmste Week?

De Warmste Week is de solidariteitsactie van VRT, die jaarlijks wordt georganiseerd in de week voor kerst, van 19 tem 24 december. 

Wat is het thema van De Warmste Week?

Dit jaar is het thema kansarmoede.

Kan ik opnieuw geld inzamelen en acties organiseren voor De Warmste Week?

Dat kan, maar niet langer voor een goed doel dat je zelf kiest. Wel voor het DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema. 


Al het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, gaat naar het DWW Fonds en zal volledig worden gebruikt om concrete projecten mogelijk te maken binnen het centraal thema.


De Koning Boudewijnstichting, als vaste partner van De Warmste Week, zal een onafhankelijke jury samenstellen die de projecten zal kiezen die gesteund worden.

 

Ontvang ik een fiscaal attest in het kader van De Warmste Week?

Overschrijving, stortingen en donaties in het kader van De Warmste Week geven geen recht op een fiscaal attest.

Wat is kansarmoede?

Het Agentschap Opgroeien formuleert het zo: 

Kansarmoede is meer dan inkomensarmoede. Het is een multi-dimensioneel concept waarbij we de situatie beschouwen op meerdere levensdomeinen. We definiëren kansarmoede dan ook als een duurzame toestand waarbij mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals onderwijs, arbeid en huisvesting. 

Zijn de Warmathons terug?

Dat klopt! Dit jaar keren ook de Warmathons terug, de grootste en meest solidaire sportevenementen van het jaar. In verschillende steden verspreid over heel Vlaanderen en Brussel kan je lopen of stappen voor De Warmste Week. Meer informatie daarover volgt op 24 oktober.

Waar zal De Warmste Week plaatsvinden?

De Warmste Week zal plaatsvinden in het Stadspark van Hasselt. De enige toegang tot het evenement bevindt zich aan de zijde van de Kunstlaan. Via de Albrecht Rodenbachstraat kan je het terrein niet betreden.