Vragen

De Warmste Week 2022

Wat is de Warmste Week?

De Warmste Week is de solidariteitsactie van VRT, die jaarlijks wordt georganiseerd in de week voor kerst, van 19 tem 24 december. 

Wat is het thema van De Warmste Week?

Dit jaar is het thema kansarmoede.

Kan ik opnieuw geld inzamelen en acties organiseren voor De Warmste Week?

Dat kan, maar niet langer voor een goed doel dat je zelf kiest. Wel voor het DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema. 


Al het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, gaat naar het DWW Fonds en zal volledig worden gebruikt om concrete projecten mogelijk te maken binnen het centraal thema.


De Koning Boudewijnstichting, als vaste partner van De Warmste Week, zal een onafhankelijke jury samenstellen die de projecten zal kiezen die gesteund worden.

 

Ontvang ik een fiscaal attest in het kader van De Warmste Week?

Overschrijving, stortingen en donaties in het kader van De Warmste Week geven geen recht op een fiscaal attest.