VRT streeft ernaar zijn websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.


Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website dewarmsteweek.be.


Nalevingsstatus


Deze website voldoet op het moment van nazicht volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.


Niet-toegankelijke inhoud

Youtube

De video’s zijn ondertiteld via open captions (onderdeel van het beeld). Youtube genereert daarnaast automatische open captions. Deze is vaak niet correct. De automatische open captions moet bij Youtube voor elke video handmatig afgezet worden. Dit werd niet altijd gedaan voor de eerste video’s die we op de website publiceerden. Hier krijgt u dus te maken met een dubbele ondertiteling: de ondertiteling van de video’s zelf en de Youtube open captions.

 

Facebook-embeds

Gebruikers kunnen hun facebook-pagina toevoegen op hun publieke pagina. Dit gebeurd via de facebook-embedded functionaliteit. Wij zijn geen eigenaar van de code en kunnen dus niet garanderen dat deze toegankelijk zal zijn.

 

VRT-profiel

Momenteel is er een probleem met het VRT-profiel als er gebruikt gemaakt wordt van voorleessoftware. Je kan inloggen, maar het uitloggen heeft problemen. Dit issue is gemeld aan het VRT-team dat hiervoor verantwoordelijk is.

 

Qualifio

Om bepaalde informatie te verzamelen van onze gebruikers (gebruikersdata, User Generated Content, ….) vragen we hen soms om een formulier in te vullen. Deze formulieren worden opgesteld in de applicatie Qualifio. We hebben geen controle over de code die zij genereren en kunnen dus niet garanderen dat deze toegankelijk zijn.


Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring


Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1/12/2020.

De toegankelijkheid van de website werd onderzocht door een IAAP-geaccrediteerd expert in webtoegankelijkheid die hiervoor dit nalevingsrapport afleverde.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 1/12/2020.


Feedback en contactgegevens


Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website dewarmsteweek.be kan u contact opnemen met de VRT via ons contactformulier of u kan ons bereiken via e-mail.


Handhavingsprocedure


De VRT behandelt klachten zoals dit is voorgeschreven in het klachtendecreet van 1 juni 2001. Daarin staat dat anonieme klachten niet zijn toegestaan. Het is dus noodzakelijk dat de klager zijn identiteit bekend maakt onder de vorm van: voornaam, familienaam,   adres en eventueel een e-mailadres.

Wanneer een klacht onontvankelijk is, wordt ze niet als klacht behandeld.

 

Wanneer een klacht wel ontvankelijk is brengt de VRT de klager op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek over de klacht. Indien de VRT van oordeel is dat een klacht niet gegrond is, wordt ook de reden daarvan meegedeeld.


Vlaamse Ombudsdienst


Wanneer u niet akkoord gaat met het antwoord van de VRT, kunt u zich met uw klacht wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst.