Vragen

Projecten

Wat is een project?

De Warmste Week kiest ieder jaar voor één centraal thema, dat volop leeft in onze maatschappij. Dit jaar is het thema kansarmoede. Daarom roept De Warmste Week non-profitorganisaties op om projecten in te dienen die dat mogelijk maken. Dat project moet in 2023 gerealiseerd worden.

Wat is de rol van de Koning Boudewijnstichting?

Naast de nodige sensibilisering over het centraal thema, zamelt De Warmste Week geld in voor concrete projecten. Hiervoor heeft de VRT het DWW Fonds opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Koning Boudewijnstichting stelt een onafhankelijke jury samen. Die jury bepaalt welke projecten gesteund worden. De selectie gebeurt onder leiding van juryvoorzitter Eva Vereecke, tevens directeur van De Ambrassade.

Wat is het DWW-Fonds?

De Warmste Week doet dit jaar opnieuw een beroep op heel Vlaanderen om geld in te zamelen. Dat geld komt terecht in het DWW Fonds, dat vervolgens een selectie maakt uit alle ingediende projecten. Het fonds zal diverse projecten selecteren binnen het thema kansarmoede. 

Hoe kan ik non-profitorganisatie een project indienen bij het DWW-fonds?

Non-profit organisaties kunnen vanaf eind juni projecten indienen. Dat gaat via het DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dat fonds is speciaal opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema.  

Ik wil gewoon wafels bakken?

Dat kan natuurlijk ook. Vanaf 27 september kan je de uitgekozen projecten steunen door zelf een actie op te zetten, zoals wafels bakken, auto’s wassen, een fuif organiseren, …