Youthlabo
Growfunding ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren met een straf maatschappelijk project. Door het succes van het Youthlabo komen heel wat jongeren aankloppen bij Growfunding. Sommigen zijn nog niet klaar om een campagne te lanceren, omdat hun idee nog te embryonaal is. Om hen te ondersteunen willen we daarom een nieuw luik toevoegen aan ons jeugdwerk: GrowSpaces, een fysieke en mentale safe space waar kwetsbare jongeren en hun ideeën kunnen opgroeien. Growfunding zet steeds hard in op het (informeel) leertraject. Jongeren leren al doende (en door nu en dan te falen) hoe ze een maatschappelijk project kunnen organiseren en financieren. Dat kan heel klein beginnen en verder uitgroeien. Growspaces kan een pré-traject naar een Growfunding-campagne.
Gemeente: 1000 Brussel

Meer projecten

Alle projecten