SPORTEN ZONDER ZORGEN
We ondervinden in onze dagelijkse werking dat het voor jongeren met een beperking of obesitas niet evident is om aansluiting te vinden in een klassieke fitness. Vele jongeren hebben al een complex en die wordt extra getriggerd in een gewone fitness. Daarom willen wij jongeren met speciale noden (ASS, mentale beperking, ADHD, obesitas, motorische beperking) laten fitnessen in een aangepaste omgeving en met aangepast materiaal. We willen hen het gevoel geven dat ze ook ergens terecht kunnen zonder dat ze worden nagekeken. Ook zij verdienen een leuke vrijetijdsbesteding zonder extra stress.
Gemeente: 8900 Ieper - Brielen

Meer projecten

Alle projecten