Samen leven, samen leren, samen groeien

TIHF
Jonge nieuwkomers komen na een lange vluchtweg in onze OKAN-klas terecht. De overgang van hun leven in het thuisland, het gebrek aan schoolse vaardigheden en de ervaringen onderweg enerzijds en het leren in een klasomgeving anderzijds, is niet eenvoudig. Hen meteen voltijds in een klasomgeving 'dwingen' lijkt niet te werken. We willen hen op vaste momenten buiten de schoolcontext samen brengen met een programma dat inspeelt op hun noden zodat hun stressniveau daalt en hun welbevinden stijgt.
Gemeente: 8000 Brugge

Meer projecten

Alle projecten