RECHARGE VZW APART om jeugdhulpjongeren spel(plezier) te laten ervaren
De jeugdhulpjongeren die wij begeleiden ervaren vaak falen. Door RECHARGE willen we drempels (vooral financieel, maar ook in vertrouwen) verlagen om zo op een leuke, aangename manier aan de slag te gaan met zaken die hen energie geven. In de eerste plaats staat (spel)plezier voorop. Vanuit ervaren en samen beleven zetten we tegelijk in op ontwikkelen van talenten, vaardigheden, attitudes. Die groei kan terugvloeien naar de samenleving door de jongeren hun talenten te laten inzetten voor anderen.
Gemeente: 9000 Gent

Meer projecten

Alle projecten