Ondersteuning voor (kans)arme autochtone en anderstalige jeugd

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw
Naast gerichte taalondersteuning en opleiding aan (kans)arme autochtone en anderstalige kinderen en jongeren (die wij nu al bieden), willen wij:

1. 2x/maand: broodnodige, psychologische ondersteuning bieden, (zonder lange wachttijden van in officiële circuit).

2. Voor kleuters uit de 3de kleuterklas specifieke & gerichte taalondersteuning om met succes het eerste leerjaar van het basisonderwijs te kunnen starten.
Gemeente: 8000 Brugge

Meer projecten

Alle projecten