Nieuwe Rakkers

vzw Samen DiVers
Als erkende armoedevereniging wil Samen DiVers een kinderwerking opzetten voor jonge nieuwkomers. Kinderen met migratieachtergrond ervaren de eerste jaren in hun nieuwe land als moeilijk: de Nederlandse taal leren, wennen aan een ander schoolsysteem, de weg vinden in een nieuwe leef- en woonomgeving, ... Via ons project brengen we nieuwkomers samen met lotgenoten, we bieden momenten van ontspanning aan, brengen hen in contact met het vrijetijdsaanbod in Oostende en bevorderen hun integratie.
Gemeente: 8400 Oostende

Meer projecten

Alle projecten