Horizon: een veilige leerhaven
Vzw Horizon zet zich dagelijks in om kansen te creëren voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. In onze Tienerwerking komen jongeren van het secundair samen om met ondersteuning van vrijwilligers te werken voor school, maar ook om zich te kunnen ontspannen. Voor deze tieners willen we veel meer zijn dan 'een rustige plek voor het huiswerk'. We willen een veilige haven zijn van waaruit ze zich in brede zin als persoon en burger verder kunnen ontwikkelen.
Gemeente: 9160 Lokeren

Meer projecten

Alle projecten