Een Fiets voor Elk Kind
‘Een Fiets voor Elk Kind’ maakt lokale initiatieven mogelijk die kinderen/jongeren in kwetsbare gezinnen de kans geven om te fietsen. Heel wat kinderen/jongeren kunnen niet fietsen of hebben geen fiets wegens financiële, fysieke of mentale drempels. Deze vervoersarmoede beperkt hun kansen op school, hobby’s en ontspanning. Fietsen draagt bij aan mentaal welzijn, erbij horen en zich vrij voelen. ‘Een Fiets voor Elk Kind’ sluit aan bij de Een Fiets voor Iedereen-werking van de Fietsersbond.
Gemeente: 1000 Brussel

Meer projecten

Alle projecten