De Comfort Garden

Asster vzw
In de afdeling SPIKA worden kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met ernstige psychiatrische, emotionele of gedragsproblemen opgevangen. We wensen groen in te zetten als een ondersteunend medium binnen het herstel, zoals een ‘comfort’garden waar de jongere in een veilige en geborgen natuurlijke omgeving zich kan terugtrekken om escalatie te voorkomen, zich kan ontspannen en tot rust komen en aangepaste en betekenisvolle groen- en/of spel activiteiten kan uitvoeren in functie van de leeftijd.
Gemeente: 3800 Sint-Truiden

Meer projecten

Alle projecten