Binnen zonder bellen

TEJO Brugge
We willen meisjes, maar vooral jongens sensibiliseren om psychologische hulp te zoeken als ze het moeilijk hebben. Laagdrempelige hulpverlening is de kernopdracht van TEJO Brugge. In 2024 leggen we de drempel nog lager vermits we verhuizen naar een aantrekkelijke locatie. Met een ‘house-art-wedstrijd’ via de Brugse jeugdbewegingen en de sportclubs willen we creatieve jongeren laten participeren aan ons verhuisproject en hen laten nadenken over laagdrempelige en genderdoorbrekende hulpverlening.
Gemeente: 8000 Brugge

Meer projecten

Alle projecten