In 2022 heeft Vlaanderen tijdens de Warmste Week massaal gevlamd tegen kansarmoede. Dankzij de kracht van radio, de sterke verhalen, mooie verzoekjes en dankzij de warme acties en giften van Vlaanderen hebben we meer dan 5 miljoen euro verzameld. Dat betekent dat alle 270 projecten van het DWW fonds dit jaar gerealiseerd kunnen worden. 


In onderstaande video kan je een aantal van de projecten zien die dankzij de steun van deze VRT-solidariteitsactie succesvol konden worden gerealiseerd.