Warmste Bakkers

Ten voordele van Spierziekten Vlaanderen

Met de bakkerijschool Ter Groene Poorte en hun oud-leerlingenbond IVVOB, Syntra West, Bakkers Vlaanderen, VABA, de kortrijkse brood- en banketbakkers, het bakkerijmuseum,... worden de krachten verenigd om een groot aantal bakkers in wording, bakkers en hun klanten te bereiken om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dit door verschillende acties op poten te zetten en geld in te zamelen t.v.v. vzw Spierziekten Vlaanderen.

Waarom dit goed doel?

De vzw Spierziekten Vlaanderen vertegenwoordigt meer dan 50 spierziekten met onder hen ook een aantal heel zeldzame. Bij sommige van deze ziekten duurt het dan ook heel lang vooraleer een diagnose wordt vastgesteld. Maar dan begint het pas, zoeken naar info, lotgenoten,... een ware zoektocht waarbij alle hulp welkom is. Daarom is het nodig om deze vzw extra te ondersteunen zodat deze meer werkingsmiddelen ter beschikking heeft. Niet alleen voor research and development maar ook om simpelweg leuke activiteiten te kunnen organiseren om een lichtpuntje te geven bij mensen met een spierziekte.

Spierziekten Vlaanderen

Bij Spierziekten Vlaanderen zijn personen met om het even welke spierziekte, maar ook ouders, familieleden, vrienden of andere betrokkenen welkom. Er bestaan veel verschillende spierziekten. Omdat deze aandoeningen allemaal erg zeldzaam en dus onbekend zijn, is het heel moeilijk om op zoek te gaan naar informatie of lotgenoten met dezelfde aandoening.

Deze aandoeningen zijn zo ingrijpend dat men dikwijls totaal ontredderd is na een diagnose. In sommige gevallen moeten ouders verwerken dat hun kind in een rolstoel zal terechtkomen, steeds meer verlamd zal geraken, en vroegtijdig zal sterven. Evengoed kan je echter als volwassene getroffen worden door een spierziekte. Voordien vaak kerngezonde mensen worden plots afhankelijk, kunnen niet meer werken en zitten met veel vragen.

Naast lotgenotencontacten en het uitwisselen van tips en ervaringen, zorgt onze organisatie ook voor vormingsdagen en aangepaste ontspanningsactiviteiten en volgen we de medische ontwikkelingen op de voet.

Bekijk dit goed doel

Video's