Kerstconcert

Ten voordele van Eigen Thuis

We nodigen iedereen van harte uit in Eigen Thuis zelf voor een warm Kerstconcert dat muziekaal wordt gebracht door Serge van Pendulum & Martin Clan.
Geen inschrijving of inkom, vrije bijdrage tvv Vzw Eigen Thuis.

Waarom dit goed doel?

Als Grimbergenaar draag ik Eigen Thuis een warm hart toe! Daarom nam ik het initiatief om samen met een vriend op 20 december een kerstconcert te geven ten voordele van deze vzw.

Eigen Thuis

De organisatie van vzw Eigen Thuis is erkend door het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. De doelgroep waar wij ondersteuning aan bieden zijn personen met een fysieke beperking.
In de woonvoorzieningen wonen bewoners in een individuele studio. Via een oproepsysteem kunnen zij 24 op 24 u beroep doen op ADL-assistenten. Via dagondersteuning bieden wij zowel voor bewoners van de woonvoorziening als personen die thuis wonen op maat een zinvolle dagbesteding.

Vandaag staan we voor de uitdaging van een nieuwbouw waarin we maximaal onze waarden willen realiseren.

Bekijk dit goed doel