GBS koekenbak

Ten voordele van AMBULANCE WENS BELGIË vzw

De leerlingen van de lagere school
Van de Gbs Eksel bakken en verkopen koekjes.

Waarom dit goed doel?

De leerlingen vinden het een mooi initiatief

AMBULANCE WENS BELGIË vzw

Ambulance Wens België VZW vervult de laatste wens van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt belangrijk, maar niet meer mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier kan worden vervoerd. Bij de wensen van Ambulance Wens België wordt vervoer verzorgd met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances en een extra comfortabele brancard. Ook gaat bij elke wens kundig medisch geschoold personeel mee.

Bekijk dit goed doel