Fietsen en wandelen voor de warmste week

Ten voordele van ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Onze bewoners zullen in december op de hometrainer zoveel mogelijk kilometers bijeen fietsen. Andere bewoners zullen dan weer kilometers bijeen wandelen. Jij kan onze bewoners steunen door hen te sponsoren per kilometer. We hanteren een gemakkelijk tarief: 1 euro per kilometer. Sponsoren kan van 2 tot 24 december op de verpleegposten, aan het onthaal en bij de medewerkers van animatie.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een woonzorgcentrum waar wel wat bewoners met dementie wonen. Informatie over en onderzoek naar dementie is voor dan ook erg belangrijk.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw met als doel personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
Wij zien een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Binnen Vlaanderen organiseren en begeleiden wij Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en steun kunnen uitwisselen. Wij ondersteunen en/of organiseren ook andere activiteiten ter begeleiding van de betrokkenen. Daarnaast maken wij eenieder bewust van de mogelijkheden en de beperkingen rond dementie. Ten slotte bevorderen wij het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Bekijk dit goed doel