De Warmste Wandeling

Ten voordele van werken glorieux - CKG Glorieux

Geïnteresseerden en sympathisanten van het CKG Glorieux kunnen zich inschrijven voor een wandeltocht ten voordele van het CKG. De wandeltocht werd uitgestippeld door één van de collega's van het CKG. Er wordt gezamenlijk gestart en afgesloten. Halverwege wordt picknick-moment ingelast en er wordt afgesloten met warme chocomelk. Deelnameprijs is vrije bijdrage, de opbrengst gaat integraal naar het CKG.

Waarom dit goed doel?

Het CKG probeert om gezinnen met jonge kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. De kinderen die in het CKG opgevangen worden, worden zo warm mogelijk onthaald.
Met deze actie mag in de verf gezet worden welke inspanningen het CKG levert voor deze gezinnen en kinderen en willen we iedereen die zich met hart en ziel inzet voor het CKG een warm hart toedragen.

werken glorieux - CKG Glorieux

Het CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) Glorieux biedt ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen (0 - 12 jaar) die moeilijkheden ondervinden bij het opvoeden. We hebben hierbij specifieke aandacht voor de jongste kinderen en kwetsbare gezinnen. We willen ouders sterker maken in hun ouderrol en inzetten op een positieve ouder-kind band en gezonde gehechtheid. We hebben aandacht voor de algemene ontwikkeling en het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen. We houden rekening met omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het opvoeden. Samen willen we van opvoeding weer een aangenaam en positief gebeuren maken. Deze ondersteuning kan bestaan uit begeleiding aan huis, diverse soorten trainingen (individueel, in groep, met ouders, met kinderen, met leerkrachten,...), residentiële opvang,...

Bekijk dit goed doel