De Warmste Spaarpot

Ten voordele van ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Van 2 tot 24 december vind je in onze cafetaria De Warmste Spaarpot. Rosse centen, ander kleingeld of een briefke? Alles wat je in deze spaarpot deponeert, gaat naar De Warmste Week.

Waarom dit goed doel?

Binnen ons woonzorgcentrum wonen heel wat ouderen met dementie. Informatie over en onderzoek naar dementie is voor ons dan ook belangrijk.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw met als doel personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
Wij zien een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Binnen Vlaanderen organiseren en begeleiden wij Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en steun kunnen uitwisselen. Wij ondersteunen en/of organiseren ook andere activiteiten ter begeleiding van de betrokkenen. Daarnaast maken wij eenieder bewust van de mogelijkheden en de beperkingen rond dementie. Ten slotte bevorderen wij het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Bekijk dit goed doel