Over het project

LoLa4Life2.0 is een loop- en wandelevenement t.v.v. VZW OIGO. Deelnemers kunnen in- en/of uitstappen op verschillende tussenstops. De maximale afstand is 42,2 km. Wij zoeken vrijwilligers die beschikken over een lichte bestelwagen. Wij voorzien begeleiding voor de vrijwilligers doorheen de activiteit. Er zal een begeleider meerijden die de locaties van de verschillende tussenstops en de eindbestemming kent.

OIGO VZW

VZW OIGO (Opgeven Is Geen Optie) werd opgericht op 27 december 2007. De vereniging heeft tot doel een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker en dit met alle nodige middelen en alle nodige initiatieven. Zij zal ook zorgen voor de nodige sensibilisering rond dit thema en de bevolking van al haar acties informeren. ” Als specifiek doel richt zij zich tot het verbeteren van het comfort van de patiënt.

Bekijk dit goed doel

Vrijwilligen bij dit goed doel

Uw taak als vrijwilliger bestaat erin dat je de kledij van de deelnemers, indien ze dit wensen, ophaalt aan de start en/of de tussenstops en naar hun eindbestemming brengt.