GOEDE DOELEN

Wie oordeelt over de goedkeuring van een vzw als goed doel van De Warmste Week?
De Koning Boudewijnstichting staat in voor de aanvaarding van de voorgestelde goede doelen. Zij gaat na of aan de drie voormelde criteria is voldaan. Ze beslist autonoom en communiceert niet over de motieven om een vzw al dan niet als goed doel te aanvaarden. De VRT heeft geen rol in de selectie.