ALGEMEEN

Wat is de rol van de Koning Boudewijnstichting?
De Koning Boudewijnstichting staat in voor de goedkeuring van de voorgestelde goede doelen. Zij gaat na of aan de drie vermelde criteria is voldaan. Ze beslist autonoom en communiceert niet over de motieven om een vzw al dan niet als goed doel te aanvaarden. De Koning Boudewijnstichting staat in voor de ontvangst van de opbrengst en voor de uitbetaling van de gestorte gelden ten voordele van de aanvaarde goede doelen.