ACTIES

Wat doe ik met de opbrengst van mijn actie?
Gelieve de opbrengst van jouw actie voor 24 december 2019 over te maken via dewarmsteweek.be. Log in op je persoonlijk dashboard, selecteer je actie, klik door op ‘Mijn betaling’ en voer de betaling uit. Zo breng je ons op de hoogte van wat jouw actie heeft opgebracht en kunnen we jouw opbrengst meetellen in het totaalbedrag van De Warmste Week 2019. Begin januari 2020 zorgt De Koning Boudewijnstichting ervoor dat het geld van jouw actie goed terecht komt bij jouw goede doel. Heb je op 24 december 2019 nog geen zicht op het totaalbedrag van jouw actie, dan vragen we om jouw storting zo snel mogelijk zeker in orde te brengen via dewarmsteweek.be. Het is niet de bedoeling om de opbrengst van je actie rechtstreeks aan jouw goed doel overmaken.