DE WARMATHON

Wat als ik niet meer kan meelopen?
Wij kunnen niet voorzien in de terugbetaling van tickets. De opbrengst van je ticket gaat uiteraard wel naar je zelf gekozen goed doel.

Op elke Warmathon vind je een standje met de naam ‘infodesk’. Aan de infodesk kan je je ticket op een andere naam laten zetten, de naam van degene die je ticket overneemt. Heb je een ticket overgekocht of overgenomen en komt diegene niet naar de Warmathon? Kom dan naar de infodesk met het ticket en een bewijs dat je het ticket mag overnemen. Dit kan een kopie zijn van de identiteitskaart van de persoon waar je het ticket van wilt overnemen of een andere bevestiging waaruit blijkt dat je toestemming hebt om het ticket over te nemen/ over te kopen. Je kan het goede doel niet laten veranderen. Enkel de naam op het ticket kan aangepast worden.