DE WARMATHON

Moet ik een getrainde loper zijn om deel te nemen aan de Warmathon?
Neen. De Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” geldt meer dan ooit bij de Warmathon. Je deelname is een warm gebaar en je steunt er bovendien je zelf gekozen goed doel mee. Hou er wel rekening mee dat er actieve en getrainde lopers op het parcours zijn. Wees hoffelijk voor elkaar. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.