ACTIEVOORWAARDEN

Mag mijn actie een commerciële inslag hebben?
Nee, je actie mag geen commerciële inslag hebben. Dit wil zeggen dat een gift in het kader van De Warmste Week geen doorslaggevend element mag zijn bij de beslissing van de klant om een product al dan niet te kopen.

Indien je je schenking aan De Warmste Week koppelt aan de aankoop van een product, dan moeten beide bedragen in een correcte verhouding staan ten opzichte van elkaar. De aankoopbeslissing van de consument mag niet onredelijk worden beïnvloed door het bedrag dat je zal schenken aan De Warmste Week.