DE WARMATHON

Mag ik de naam 'Warmathon' gebruiken voor mijn eigen (sport)event?
Neen, “De Warmathon” is een geregistreerde merknaam van de VRT. Deze naam mag niet gebruikt worden voor vb. de organisatie van je eigen (sport)event, dit om verwarring met de officiële Warmathon te vermijden. Heb je hierover een vraag, dan kan je deze stellen via info@dewarmsteweek.be.