VRIJWILLIGERSPROJECTEN VOOR DE VRIJWILLIGERS

Mag een minderjarige vrijwilligerswerk doen?
Jongeren kunnen pas vrijwilliger zijn vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat hij/zij in hetzelfde kalenderjaar 16 wordt. Onder 15 jaar is het ook niet mogelijk te vrijwilligen onder begeleiding van een volwassene.