VRIJWILLIGERSPROJECTEN VOOR DE VRIJWILLIGERS

Mag een minderjarige vrijwilligerswerk doen?
Je kan vrijwilliger zijn vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat je in hetzelfde kalenderjaar 16 wordt. Onder 15 jaar is het ook niet mogelijk te vrijwilligen onder begeleiding van een volwassene.