VRIJWILLIGERSPROJECTEN VOOR DE VRIJWILLIGERS

Kan ik me voor meerdere projecten kandidaat stellen?
Ja hoor. Je kan je voor meerdere vrijwilligersprojecten kandidaat stellen.