WARMATHON KORTRIJK

Is het terrein bereikbaar met een rolstoel?
In de meeste gevallen is het volledige parcours berijdbaar met een rolstoel, als deze is aangepast voor buitenactiviteiten.
De ondergronden op de verschillende locaties verschillen van structuur, bvb. gras- en bosondergrond. Alle parcours zijn trappenvrij. Het centrale plein is ook steeds bereikbaar.