WARMATHON KORTRIJK

Is er catering beschikbaar?
In het centrale Warmathondorp zijn verschillende food-en drankstanden.