Vragen

Initiatieven

Wat moet een initiatief inhouden?

Dit jaar gaat De Warmste Week opzoek naar inspirerende initiatieven waar Vlamingen een concreet verschil maken voor mensen die we soms vergeten.
Ofwel bedenk je een initiatief en voer je het zelf uit ofwel bedenk je samen met vriend, een partner, een gelijkgezinde,… een initiatief en vraag je andere mensen om het mee uit te voeren.
Je mag meerdere initiatieven per persoon/vzw/vereniging/... registreren. 


Wat kan je doen?

 1. Helpende handen: effectief iets doen om mensen rechtstreeks te helpen, zoals bijvoorbeeld voedselpakketten maken voor mensen in armoede, brieven schrijven naar mensen die eenzaam zijn, meebouwen aan een speeltuin voor het asiel- en opvangcentrum, zodat de kinderen er kunnen spelen,…
 2. Logistieke hulp: dit omvat bijvoorbeeld warme jassen verzamelen voor mensen in armoede, een draaitafel uitlenen om mensen met een beperking een leuk feestje te bezorgen, oude laptops doneren die gebruikt kunnen worden voor naschoolse begeleiding,…
 3. Kennis delen: dit omvat bijvoorbeeld het terug gebruiksklaar maken van oude laptops als IT-specialist, training geven aan een G-sport ploeg, zwemles geven aan mensen met een beperking,… 
 4. Warme gebaren: een symbolische daad verrichten om bewustzijn te creëren rond een problematiek. Dit omvat bijvoorbeeld krijttekeningen maken om aandacht te vragen voor verdraagzaamheid, een wereldrecord knuffels in de lucht gooien organiseren om langdurig zieke kinderen een hart onder de riem te steken, fietslichtjes aan je brievenbus hangen om verkeersveiligheid in de kijker te zetten, lintjes aan je voordeur hangen om aandacht te vragen voor psychisch welzijn,…

Wat kan je niet doen?

 1. Oproepen om geld in te zamelen: als je geld nodig hebt om je initiatief te verwezenlijken, kan je hiervoor zelf de nodige middelen verzamelen of bijvoorbeeld een crowdfunding starten. Maar dat verloopt niet via De Warmste Week. Je kan het logo van De Warmste Week hier niet voor gebruiken.
 2. Op een directe of indirecte manier winst en/of persoonlijke verrijking nastreven via je initiatief. Je initiatief mag in geen geval een commerciële inslag hebben. Indien je een onderneming bent dien je er over te waken dat je met je initiatief je onderneming en haar commercieel doel niet in de kijker zet en op deze manier publiciteit voor je onderneming probeert te maken en (on)rechtstreeks consumenten probeert te werven.
 3. Initiatieven in het kader van De Warmste Week zijn nooit extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend van inhoud, toon of teneur, of komen nooit kwetsend of discriminerend over.
 4. Initiatieven in het kader van De Warmste Week zijn geen onderwerp van (partij)politieke boodschappen of campagne.

Het initiatief moet gefinaliseerd zijn op 24 december 2020. Indien je initiatief hierna zou verder lopen kan dit niet meer binnen het kader van De Warmste Week. Je kan het logo van De Warmste Week hier dan ook niet meer verder gebruiken, noch verwijzen in de communicatie rond je initiatief naar De Warmste Week.

VRT behoudt zich het recht voor om initiatiefvoorstellen te weigeren, aan te passen, te schorsen of te verwijderen, bijvoorbeeld als deze een inbreuk maken op deze voorwaarden, op het waardenkader en/of op van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften. Deze opsomming is niet limitatief.

VRT kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de initiatieven die aangeboden worden door de organisator. Zowel de inhoud en promotie van het initiatief, als de uitvoering ervan zijn de verantwoordelijkheid van de organisatoren en worden zonder tussenkomst van VRT georganiseerd.Welke informatie moet je allemaal meegeven om een initiatief te registreren?

Eerst dien je het initiatief zelf te registreren en daarna kan je eventueel nog een oproep toevoegen naar helpende handen. De initiatieven die je registreert zijn liefst zo concreet mogelijk omschreven. Ze vertrekken vanuit de persoon die zich inzet, geven aan voor welke mensen het initiatief bedoeld is (en vermelden eventueel de ondersteunende organisatie). Je geeft het initiatief ook een titel. Je laat weten waar en wanneer het plaatsvindt. En je kan een oproep lanceren met een specifieke vraag naar hulp: hoeveel mensen kunnen jou helpen en naar wat voor profielen ben je specifiek op zoek.


Enkele voorbeelden:

- Ik engageer mij om kinderen die het op school moeilijk hebben te helpen met hun huiswerk. Ik maak hiervoor wekelijks een uurtje vrij om steeds hetzelfde kind te begeleiden. We doen dit met organisatie X’ + OPROEP: ‘Als ik nog 20 mensen uit het Antwerpse kan vinden die ook kinderen met leermoeilijkheden willen helpen, kunnen we dit initiatief ook opstarten in Antwerpen.’

+ ‘Ik merk dat er in mijn straat veel eenzame mensen wonen. Ik engageer mij om wekelijks bij een van die mensen op bezoek te gaan om met hen babbel te doen. Ik bak telkens een lekker taartje om mee te nemen.’

+ ‘Ik ga voetbaltraining geven aan kinderen met een fysieke beperking. Ik doe dit bij voetbalclub Y.’ + OPROEP: ‘We willen deze trainingen graag uitbreiden en zijn daarvoor op zoek naar nog 2 extra voetbaltrainers.’


Wat kan je nu al doen:

 • Als je deel uitmaakt van een vzw/organisatie kan je beslissen vanuit welke persoon het initiatief gaat vertrekken.
 • Een VRT-profiel aanmaken (https://profiel.vrt.be/).
 • Een beschrijvend tekstje maken.
 • Een titel bedenken.
 • Het exacte tijdstip van je initiatief bepalen (dat kan ook een langere periode zijn, maar het moet kunnen plaatsvinden tussen september en 24 december).
 • Concreet nadenken over hoeveel extra helpende handen je nodig hebt en wat je precies van die mensen verwacht.


Omschrijving van het initiatief

Bij de registratie van een initiatief dien je een duidelijke omschrijving te geven. Als je andere mensen in je initiatief wenst te betrekken dan dien je duidelijk aan te geven wat je van hen verwacht:

 • op het gebied van tijdsinvestering: elke dag? Een keer in de week? Voorzie je piekmomenten?…
 • op het gebied van competenties: zoek je iemand die handig is? die een bepaalde expertise heeft?…
 • de aantallen: probeer dat goed in te schatten: veel mensen aantrekken maar ze niet allemaal een plaats (kunnen) geven, werkt frustrerend.

Aan welke voorwaarden moet mijn initiatief voldoen?


De volledige lijst met initiatiefvoorwaarden kan je hier terugvinden.

Hoe registreer ik een initiatief?

Surf naar www.dewarmsteweek.be. Klik op ‘lanceer een initiatief. Log je in met je VRT-profiel. Heb je nog geen VRT-profiel? Maak dan eentje aan. Vervolgens kan je beginnen met het registreren van je initiatief. Nodige info:

 • Organisator van je initiatief
 • Voor wie organiseer je dit initiatief?
 • Kies één of meerdere maatschappelijke thema’s waarvoor je je inzet met je initiatief.
 • Kies een titel en beschrijf je initiatief.
 • Datum: wanneer gaat je initiatief door?
 • Locatie: waar gaat je initiatief door?
 • Heb je een website of Facebookpagina? Dit kan je ook invullen bij de registratie.


Als je al deze stappen hebt doorlopen, dan is je initiatief succesvol geregistreerd. Vervolgens krijg je toegang tot ‘Mijn Warmste Week’. Hierin kan je je initiatief beheren, kan je het promomateriaal terugvinden, kan je een oproep lanceren om hulp te vragen bij je initiatief,...


Je kan een initiatief registreren tot en met 23 december 2020.

Wie oordeelt over de goed- en of afkeuring van een initiatief voor De Warmste Week?

Het team van De Warmste Week kijkt alle initiatieven na of ze voldoen aan de voorwaarden. Vervolgens wordt het goed- of afgekeurd.
Het team van De Warmste week neemt voor deze beslissing eerst contact met je op. Vervolgens kan je indien nodig je initiatief nog aanpassen aan de voorwaarden.
Indien het goedgekeurd is door De Warmste Week, dan kan je van start gaan met de uitvoering. Mocht de inhoud van het initiatief na registratie en goedkeuring door De Warmste Week wijzigen, dan dien je de omschrijving onmiddellijk aan te passen op de registratiepagina en opnieuw in te dienen. VRT behoudt zich het recht voor om aanpassingen te weigeren en/of het stop te zetten indien deze niet aan de voorwaarden en/of het waardenkader en/of van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften voldoen. 


De volledige lijst met voorwaarden kan je hier terugvinden.

Tot wanneer kan ik een initiatief indienen?

De registratie van een initiatief voor De Warmste Week loopt tot en met 23 december 2020. Je initiatief moet ten laatste plaatsvinden op 24 december 2020. 

Waar kan ik promomateriaal vinden?

De Warmste Week stuurt geen promomateriaal op. Je kan het promomateriaal terugvinden via 'Mijn Warmste Week'.

Mag ik het logo gebruiken om mijn initiatief te promoten?

Ja, dat mag. Let wel op: het De Warmste Week logo is een geregistreerd handelsmerk (Benelux beeldmerk). Je mag enkel het logo gebruiken dat je downloadt vanop ‘Mijn Warmste Week’. Je mag het logo van De Warmste Week niet aanpassen. Ook hier wordt eventueel misbruik gesanctioneerd. Je mag geen producten op de markt brengen met het De Warmste Week-logo die lijken op de officiële De Warmste Week-merchandising.

Mag ik een initiatief organiseren met dezelfde naam als De Warmste Week?

Je mag geen gelijkaardige initiatieven met gelijkaardige benamingen als de officiële De Warmste Week-initiatieven organiseren. Dit zou voor verwarring kunnen zorgen bij het publiek waardoor het voor hen moeilijk wordt om de officiële De Warmste Week-initiatieven te onderscheiden van de anderen.

Is de VRT verantwoordelijk voor mijn initiatief?

Indien je initiatief door De Warmste Week goedgekeurd is, dan kan je van start gaan met de uitvoering ervan. Mocht de inhoud van het initiatief na registratie en goedkeuring door De Warmste Week wijzigen, dan dien je de initiatief omschrijving onmiddellijk aan te passen op de initiatief registratiepagina en opnieuw in te dienen. VRT behoudt zich het recht voor om aanpassingen te weigeren en/of het initiatief stop te zetten indien deze niet aan de voorwaarden en/of het waardenkader en/of van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften voldoen. 


Indien je vrijwilligers inschakelt, dan dien je er steeds over te waken dat zij zich inzetten uit vrije wil en in geen geval betaald worden om deel te nemen. Je dient ook de Vrijwilligerswet na te leven. Je kan hier meer informatie over vinden op www.vlaanderenvrijwilligt.be, en eventueel ook een gratis vrijwilligersverzekering aanvragen via vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be (opgelet, lokale besturen kunnen geen beroep doen op de gratis verzekering, organisaties die personeel tewerkstellen evenmin). 


Je bent zelf verantwoordelijk voor de praktische en organisatorische kant van je initiatief. Je garandeert dat de inschakeling van de vrijwilligers op de meest optimale manier verloopt, je zorgt zelf voor de naleving van alle van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, waaronder eventuele veiligheidsvoorschriften, nodige toelatingen en vergunningen, GDPR-regels, verzekeringen en alle andere formaliteiten. Hierbij verzeker je dat je de geldende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van Covid-19 zal respecteren (meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/).

VRT heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden initiatieven en kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor het verloop van de initiatieven. Noch kan VRT verantwoordelijk gesteld worden voor de daadwerkelijke voltooiing van het initiatief, en voor welke schade dan ook, hierbij inbegrepen lichamelijke schade of ongevallen, die zich zouden voordoen bij de uitvoering ervan.

Mag mijn initiatief een commerciële inslag hebben?

Je initiatief mag in geen geval een commerciële inslag hebben. Indien je een onderneming bent, dien je er bijzonder over te waken dat je met je initiatief je onderneming en haar commercieel doel niet in de kijker zet en op deze manier publiciteit voor je onderneming probeert te maken en (on)rechtstreeks consumenten probeert te werven.

Waar moet ik op letten bij de communicatie over mijn (bedrijfs)actie?

Je communicatie mag niet misleidend zijn. Hiermee bedoelen we dat je communicatie niet de indruk mag wekken dat je partner bent van De Warmste Week. Uit jullie communicatie moet duidelijk blijken dat je bedrijf de afzender is van het initiatief, en niet de VRT.

Waar vind ik de volledige lijst met voorwaarden?