Vragen

De Warmste Week 2021

Wat is de Warmste Week?

De Warmste Week is de solidariteitsactie van VRT, die jaarlijks wordt georganiseerd in de week voor Kerst, van 18 tem 24 december.


In 2020 werd er door alle VRT-netten een thematische “corona-editie” van De Warmste Week opgezet, die helemaal in het teken stond van de vrijwillige inzet van mensen voor elkaar en voor wie ‘t moeilijker heeft in onze samenleving; in deze editie werd er geen geld ingezameld. 

 

Dit jaar lanceert de VRT een volledig nieuwe formule voor ‘De Warmste Week’, waarin er jaarlijks 1 maatschappelijk thema centraal staat; een thema dat heel sterk leeft bij jongeren tussen 16 en 25 jaar.

Wat is #DWW21?

Jongeren krijgen de stem in De Warmste Week: zij bepalen de agenda. Daarom lanceert De Warmste Week de #DWW21, de zoektocht naar 21 jongeren die heel Vlaanderen op sleeptouw willen nemen rond het thema van dit jaar: kunnen zijn wie je bent. 

 

Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba zijn de eerste 3 ambassadeurs van #DWW21. Zij vormen als het ware de kern van de hele actie. Het trio lanceert ook de zoektocht naar 18 andere geëngageerde jongeren tussen 16 en 24 jaar uit Vlaanderen of Brussel die samen met hen mee hun schouders onder dit project willen zetten. Jongeren die zich geroepen voelen, kunnen zich vanaf nu aanmelden via www.dewarmsteweek.be. De 21 jongeren zullen in het najaar heel Vlaanderen warm maken voor deze actie die zich richt op iedereen, jong en oud.

Wat is het thema van De Warmste Week?

Jongeren bepalen voortaan de agenda van De Warmste Week. Uit eigen onderzoek van de VRT-studiedienst blijkt dat veel jongeren verontrust zijn over de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving, maar wel bereid zijn om ervoor in actie te komen. Zo blijkt uit ons onderzoek dat meer dan 7 op de 10 jongeren zich vandaag het liefst willen inzetten voor (76%) “een wereld waarin iedereen zich goed in zijn vel voelt” en (72%) “een wereld waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie men is of wil zijn”. Dat wordt dan ook het centrale thema van #DWW21: “kunnen zijn wie je bent”.

Kan ik opnieuw geld inzamelen en acties organiseren voor De Warmste Week?

Je zal op het einde van het jaar geld kunnen inzamelen voor De Warmste Week. Niet langer voor een goed doel dat je zelf kiest, wel voor een DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema.   


Al het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, gaat naar het DWW Fonds en zal volledig worden gebruikt om concrete projecten mogelijk te maken binnen het centraal thema: Kunnen zijn wie je bent.   


De Koning Boudewijnstichting, als vaste partner van De Warmste Week, zal een onafhankelijke jury samenstellen die de projecten zal kiezen die gesteund worden. Denk aan projecten rond tolerantie, sensibilisering en het creëren van kansen om te kunnen zijn wie je bent. Bijvoorbeeld een project dat tewerkstellingskansen biedt voor mensen met mentale achterstand, een sportclub die zorgt dat mensen met een visuele beperking hun favoriete hobby kunnen uitoefenen, een vluchthuis voor mishandelde vrouwen of een weeshuis in Burkina Faso dat LGBTQI+ jongeren een netwerk doet opbouwen zodat ze zich erkend voelen, etc. 


Ben je van plan om een actie op te zetten voor De Warmste Week? Super! Dan vragen we om deze te registeren op onze website. Dat zal later dit najaar pas mogelijk zijn.   


Zamel je geen geld in voor De Warmste Week of het DWW Fonds, dan vragen we je om ons logo en onze naam niet hiervoor te gebruiken. 


Vragen over acties? info@dewarmsteweek.be