VRIJWILLIGERSPROJECTEN VOOR DE VRIJWILLIGERS

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?
Dit is de verantwoordelijkheid van het goede doel waarbij je gaat vrijwilligen. Je vraagt dit best nog eens even na als je in contact staat met het goede doel.