We bezorgen een warme thuis aan Syrische vluchtelingen

Migratie en integratie

Meer informatie

Brussel

Wie wordt geholpen?

Syrische kwetsbare vluchtelingen die momenteel verblijven in Libanon en Turkije, en geselecteerd zijn om opgevangen te worden in België.

Over het initiatief

De Belgische overheid engageerde zich om onder andere kwetsbare Syrische vluchtelingen, uit Libanon of Turkije, te hervestigen in België. De geselecteerde vluchtelingen wachten al ruim een jaar op deze transfer. Geef jij, samen met Caritas en Fedasil, een deel van deze vluchtelingen een warme thuis via community sponsorship?

Caritas begeleidt namelijk, via community sponsorship, onthaalgroepen die op vrijwillige basis vluchtelingen opvangen in België. Concreet toont de onthaalgroep hun solidariteit door, voor minstens 1 jaar, een woning aan te bieden of zich te ontfermen over de eerste maand huur en de huurwaarborg. Bovendien ondersteunen zij de nieuwkomers in het integratieproces en dit in verschillende domeinen van het dagelijks leven. De Syriërs komen hierdoor terecht in een eigen woning en staan onmiddellijk in contact met een lokaal netwerk, een cruciale factor in het integratieproces.


Een proefproject dat door Fedasil toevertrouwd wordt aan Caritas International.

Organisator

Caritas International

Dit initiatief kan
je hulp gebruiken

De organisatoren van dit initiatief roepen op om mee te helpen dit initiatief te realiseren!

Alle oproepen bekijken

Jij bent het verschil