Ontwikkel een app om inspraak te bevorderen

Personen met een beperking

Meer informatie

Wageman, 5, 3140 Keerbergen

Wie wordt geholpen?

Volwassenen met een handicap

Over het initiatief

We willen cliënten met een ernstige of matig verstandelijke handicap meer mogelijkheden geven om hun mening te uiten over verschillende aspecten van hun leven. Bv.: keuze dagplanning (werk en vrije tijd), keuze woonvorm, menukeuze, keuze inrichting kamer, keuze vrienden,...

  • We leggen jouw IT-kennis en onze expertise over de doelgroep samen door een aantal overlegmomenten in te plannen.
  • We willen samen met jou een eenvoudige app creëren  die onze cliënten de mogelijkheid geeft om aan hun begeleiding duidelijk te maken wat zij willen. 
  • Hierbij wordt rekening gehouden met hun motorische beperkingen
  • We kunnen dit project volledig coronaproof realiseren door digitaal overleg te organiseren. 


Organisator

Vzw Rozemarijn

Dit initiatief kan
je hulp gebruiken

De organisatoren van dit initiatief roepen op om mee te helpen dit initiatief te realiseren!

Alle oproepen bekijken

Jij bent het verschil