Ondersteun activiteiten voor jongeren met een beperking

Bijzondere jeugdzorg
Eenzaamheid
Geestelijke gezondheid
Kansarmoede
Kinderen en jongeren
Personen met een beperking

Meer informatie

8800 Roeselare

Wie wordt geholpen?

Kwetsbare jongeren (15-18 jaar) die hard getroffen worden door de coronacrisis

Over het initiatief

Om tijdens de coronacrisis deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod zijn sterke vaardigheden nodig, waar kwetsbare jongeren niet altijd over beschikken. Hierdoor dreigen ze in een sociaal isolement te geraken. VOC Opstap probeert hierop een antwoord te bieden door laagdrempelige activiteiten samen met hen te organiseren. Daarnaast willen we hen een warme plek aanbieden waar ze kunnen bubbelen met hun talenten en ervaringen uitwisselen.

Organisator

VOC Opstap

Dit initiatief kan
je hulp gebruiken

De organisatoren van dit initiatief roepen op om mee te helpen dit initiatief te realiseren!

Alle oproepen bekijken

Andere initiatieven van deze organisator

Bekijk alle initiatieven

Jij bent het verschil