Inzamelactie: help jij mensen met autisme met de inrichting van hun terugtrekplekje?

Autisme
Eenzaamheid
Geestelijke gezondheid
Personen met een beperking
Samenleving
Toegankelijkheid

Meer informatie

Leuvensesteenweg 212, 2800 Mechelen

Wie wordt geholpen?

Onze cliënten met autisme ervaren vaak moeite met ontspannen. Ze hebben nood aan autismevriendelijke plekjes om op hun gemak te kunnen zijn.

Over het initiatief

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme vzw biedt begeleiding, dagbesteding en woonondersteuning aan jongeren en volwassenen met autisme. Daarnaast biedt BCPA ook permanente vorming voor professionals en mantelzorgers. 

In Mechelen openden wij met Het Auticafé een autismevriendelijk ontmoetingsplek voor mensen met en zonder autisme. Zo kunnen mensen met ASS zich buiten hun dagdagelijkse leefwereld vrijblijvend ontplooien en daarbij meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld krijgen.

Toch blijft het voor hun welbevinden ook belangrijk dat onze bewoners en cliënten eenvoudige toegang hebben tot een veilige en prikkelarme terugtrekplek. Want zo ondervindt bijna iedereen op het autismespectrum stress van sociaal contact en zintuiglijke overprikkeling. 

Zulke terugtrekplek vermindert niet alleen de zintuiglijke prikkels, maar ook de sociale druk. Het geeft hen ontspanning, gaat verveling tegen en biedt hen een plekje om zichzelf te zijn.


Organisator

Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme

Jij bent het verschil