EHBO & Hygiëne voor kinderen in Peru | De Warmste Week

EHBO & Hygiëne voor kinderen in Peru

Armoedebestrijding
Autisme
Blinden & slechtzienden
Doven & slechthorenden
Fysieke beperking
(Inclusie)
Kansarmoede
Kinderen en jongeren
Leerstoornis
Mentale beperking
Onderwijs
Ontwikkelingsstoornis
Personen met een beperking

Meer informatie

Haneveldlaan 18, 1850 Grimbergen

Wie wordt geholpen?

Oye LENA is een onderwijsproject in Peru. Er komen dagelijks 25 kleuters, 15 kinderen met een beperking en 35 lagere schoolkinderen.

Over het initiatief

Ons project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. 

Naast onderwijs hechten we ook heel veel belang aan de gezondheid van onze kinderen. 

VB: Dagelijks: tanden poetsen, # kids wassen,..

VB: Workshops voor de kinderen en hun gezinnen over tanden poetsen, hygiëne, EHBO,.. , 

VB: Dokters- en tandartsbezoeken organiseren, opvolgen & betalen. Organisator

Oye LENA Peru

Dit initiatief kan
je hulp gebruiken

De organisatoren van dit initiatief roepen op om mee te helpen dit initiatief te realiseren!

Alle oproepen bekijken

Wat ga jij doen voor de warmste week?