Nestinvest - Een warm(e) (t)huis voor Jongeren uit de Jeugdzorg
Nestinvest biedt jongeren die uitstromen uit de Jeugdzorg betaalbare en comfortabele huurwoningen aan met een voortgezette begeleiding op maat. Het ‘Housing First’ principe is hierbij de inspiratiebron en leidraad: de rust en veiligheid die de jongeren ervaren door een eigen dak boven het hoofd motiveert hen om aan hun andere problemen te werken. Door alternatieven te realiseren op de private woonmarkt gaat Nestinvest actief in tegen dak- en thuisloosheid van jongeren in een kwetsbare situatie.
Gemeente: 9000 Gent

Meer projecten

Alle projecten