Elkaar begrijpen zonder woorden: Safe Spaces voor jongeren met praatangst

Vereniging Selectief Mutisme vzw
Met ons project willen we jongeren in Vlaanderen via een campagne informeren over selectief mutisme en stimuleren tot meer begrip voor hun stille leeftijdsgenoten. Daarnaast willen we ook jongeren met praatangst stimuleren om in contact te komen met lotgenoten in safe spaces. Dat kan tijdens de Jongerendagen, online en tijdens het Zomerkamp, zodat ze zich veilig kunnen voelen en meer zelfvertrouwen krijgen. Zo kunnen ze hun talenten optimaal ontwikkelen.
Gemeente: 2811 Mechelen - Leest

Meer projecten

Alle projecten