Regenlaarzen en regenjassen voor vluchtelingen in Duinkerke

Regenlaarzen en regenjassen voor vluchtelingen in Duinkerke

Armoedebestrijding
Daklozen
Kansarmoede
Kinderen en jongeren
Migratie en integratie

Waar en wanneer?

Hoe kan je ons helpen?

Er verblijven momenteel zo'n tweehonderdtal vluchtelingen in de bossen bij Duinkerke. Voor hen zou ik zou graag 150 regen laarzen, jassen en sokken inzamelen. Met dit initiatief wil ik de vluchtelingen laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. 

Iedereen die zich geroepen voelt om mee te helpen mag deze spullen komen afgeven in de Jozef Mulsstraat 55 in Merksem, dat kan elke zaterdag vanaf 10 oktober.

Ik breng de ingezamelde spullen elke zondag persoonlijk naar Duinkerke. Ik dank iedereen voor alle hulp!