Beats4Life: Een muzikaal zorg-project voor jongeren!

Muzikanten die een muzikaal idee willen doneren

Geestelijke gezondheid
Kinderen en jongeren

Hoe kan je ons helpen?

Beats4Life wil het psychisch welbevinden van jongeren verhogen. Door muziek te maken!

Aan muzikanten vragen we een origineel muzikaal ideetje te doneren (dus geen volledige song) om die muziek mee te realiseren.
Bv. een gitaar-riff of -tokkel, een baslijntje, pianostukje, soundscape, … .

Idealiter enkele verschillende stukjes, opgebouwd rond hetzelfde muzikale idee zodat er wat variatie of opbouw kan ontstaan. Het gaat dus over opnames van een paar seconden.

Het gaat o.a. gebruikt worden voor Storytelling.  
Iets repetitief, kabbelend, past daar vaak goed bij.

De muzikant die zijn medewerking verleent is en blijft, als componist, eigenaar van de rechten.
Wij vragen enkel toestemming om het stukje muziek binnen onze setting, die van hulpverlening, te gebruiken.

Het moet ook niet speciaal gecomponeerd worden voor Beats4Life.
Het mag iets zijn dat ooit al diende voor een ander project/band en dat gerecycleerd kan worden voor Beats4LIfe. 

Zie jij het zitten hieraan mee te werken?