nieuwe uitdagingen bieden aan mensen met jongdementie

Het Ventiel, buddywerking voor mensen met jongdementie/muziek

Fysieke beperking
Geestelijke gezondheid
(Inclusie)
Personen met een beperking
Samenleving
Sport

Hoe kan je ons helpen?

 Ik ben Peter, buddy bij Het Ventiel. Elke laatste donderdag van de maand maken we muziek, wordt er gezongen en vaak ook gedanst. Ons samen amuseren haalt deze mensen uit hun isolement.  Ik sta elke keer versteld wat muziek doet. Men leeft op, ogen gaan twinkelen, mensen bloeien open.
Je hoeft geen zanger of muzikant te zijn, erbij zijn is het voornaamste en maakt echt verschil voor deze mensen.