Helpen verhuizen en klussen bij kansarme burgers!

Helpen verhuizen en klussen bij kansarme burgers

Kansarmoede
Samenleving
Armoedebestrijding
Daklozen
Fysieke beperking
Fysieke gezondheid
Geestelijke gezondheid
Mentale beperking
Personen met een beperking

Hoe kan je ons helpen?

CAW Antwerpen ondersteunt kwetsbare burgers op verschillende levensdomeinen. Maar soms kunnen we het niet alleen. We zoeken handen die kunnen helpen bij verhuis en kleine klusjes bij mensen thuis. Wil je je hiervoor inzetten? Mail dan naar fondsenwerving@cawantwerpen.be.