Begeleiden van (kwetsbare) jongeren

Help mee met het (coronaproof) begeleiden van kwetsbare jongeren

Bijzondere jeugdzorg
Depressie
Eenzaamheid
Eetstoornis
Geestelijke gezondheid
Gendergelijkheid
(Huiselijk) geweld
Kansarmoede
Kinderen en jongeren
Kinderrechten
Pesten
Rouwverwerking
Samenleving
Toegankelijkheid
Traumaverwerking
Verslaving
Zelfdoding

Waar en wanneer?

Vierselbaan 13, 2240 Zandhoven

Hoe kan je ons helpen?

Kan je goed luisteren, empathie tonen... ? Door mee te werken in onze organisatie tonen we dat iedereen, mits een beetje goede wil, er kan zijn voor kwetsbare jongeren. Samen koken, gezelschapsspelen, wandelen, sport... geeft zoveel voldoening en energie aan jezelf en de jongeren. Een luisterend oor en hun rugzak even afgooien kan voor velen onder hen al zeer bevrijdend werken. We zouden ons graag met een aantal jongerenwerkers inzetten zodat iedere jongere tussen 12 en 25 jaar de aandacht en hulp krijgt die ze verdienen. We willen één op één gesprekken aanbieden waardoor de drempel om hulp te zoeken niet zo hoog ligt voor onze jongeren. 


Als je komt vrijwilligen word je begeleid en doe je mee met activiteiten zoals tuinieren, gezelschapsspelen, wandelen, sporten...

We werken binnen JOTH volledig volgens de voorgeschreven COVID-19 maatregelen die voorzien zijn binnen het Jeugdwelzijnsnetwerk.

Ik wil helpen!