Wees een luisterend oor voor mantelzorgers

Geef tijd, luister naar mantelzorgers

Fysieke beperking
Fysieke gezondheid
Geestelijke gezondheid
Mantelzorg
Mentale beperking
Neurologische ziekte
Ouderenzorg
Personen met een beperking

Waar en wanneer?

01/11 - 24/12

Hoe kan je ons helpen?

Mantelzorgers van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben een zware taak, ook zij hebben nood aan hulp of een goed gesprek waarin zij hun dagdagelijkse ervaringen kunnen delen.

Kun jij een beetje tijd vrijmaken? Geef tijd terug aan een mantelzorger, voor zichzelf of zijn naasten. Dit kan door een luisterend oor aan te bieden, laat hen hun hart luchten door even langs te gaan of te telefoneren. Geef je liever tijd terug door huishoudelijke taken op te nemen of een andere activiteit te organiseren. Dat kan ook!

Steek zo een mantelzorger een hart onder de riem. De NAH LIGA VZW ondersteunt de zoektocht naar een mantelzorger van personen met NAH bij jou in de buurt.

Ik wil helpen!