Waar gaat het ingezamelde geld naartoe?

Twee maanden geleden heeft Vlaanderen massaal gevlamd tegen kansarmoede tijdens de Warmste Week 2022. Dankzij de kracht van radio, de sterke verhalen, mooie verzoekjes en dankzij de warme acties en giften van Vlaanderen hebben we meer dan 5 miljoen euro verzameld. Dat betekent dat alle 270 projecten gerealiseerd kunnen worden in 2023. Aan iedereen die hieraan meewerkte: dikke merci! MNM-dj Kawtar Ehlalouch verraste enkele projecten met een bezoekje én een mooie cheque.