Van overleven naar leven met vzw Anaktisi

De Warmste Week

Seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag valt niet zomaar uit te wissen. Het brengt veel gevolgen met zich mee op verschillende vlakken. De fysieke pijn verdwijnt misschien wel na enige tijd, maar de innerlijke blijft. Vzw Anaktisi zoekt mee om die pijn en het verleden een zinvolle plek te geven.

“Contact tussen lotgenoten kan een belangrijke rol spelen in de weg naar herstel. Bij vzw Anaktisi kunnen mensen die in aanraking kwamen met seksueel geweld anderen met een gelijkaardige achtergrond ontmoeten. Zij kunnen terecht in gespreksgroepen, en ontdekken zo dat ze niet alleen zijn,” vertelt Hilde Brems, vrijwilliger bij de vzw. Bij Anaktisi vinden lotgenoten erkenning, steun en begrip. Ook lotgenoten met een mentale beperking en de partners van lotgenoten kunnen terecht in die gespreksgroepen. Want ook voor die laatste groep heeft seksueel geweld gevolgen.


“Al onze vrijwilligers zijn zelf mensen die te maken kregen met seksueel geweld. Wij gebruiken onze eigen ervaringen dus om andere lotgenoten te helpen.”
Hilde Brems

Het woord 'Anaktisi' is Grieks voor herstel. De vereniging wil mensen helen. Niet in de zin van genezen, maar in de zin van heel-worden. Herstellen doe je zelf, maar niet alleen. “Ondertussen telt de vzw zo’n veertig leden en zestig vrijwilligers. Die vrijwilligers kwamen zelf ook allemaal ooit in aanraking met seksueel geweld. Wij zijn dus ervaringsdeskundigen en gebruiken ons eigen verhaal om anderen te helpen. Het zijn soms zware gesprekken, maar er wordt ook wel eens gelachen hoor,” benadrukt Hilde. 


Anaktisi houdt maandelijkse bijeenkomsten onder begeleiding van een therapeut of ervaringsdeskundige. Doorheen het jaar organiseert de vzw lezingen op scholen, creatieve workshops, ontspanningsdagen en een jaarlijks weekend. 


Meer weten over Anaktisi? Je vindt alle informatie op www.vereniginganaktisi.weekbly.com.

Wil je zelf een actie organiseren voor Anaktisi? Registreer die dan op dewarmsteweek.be

Gerelateerde artikels